Potpuna automatizacija

Protuprovalni alarmni sistemi za objekte

Protuprovalni i protuprepadni sustavi za objekte služe nam za zaštitu osoba i imovine unutrašnjih i vanjskih perimetara objekta. Bazno ih dijelimo na bežične, žičane i hibridne alarmne sisteme.

Bežični sistemi komunikaciju između perifernih uređaja i alarmne centrale koriste  bežičnu enkripcijom zaštićenu vezu, periferni uređaji se napajaju baterijskim napajanjem ali mogu se koristiti i mrežnim napajanjem iako je to napajanje najčešće baterijsko. U prosjeku svake 2-4 godine se radi izmjena servis baterija u cijelom sistemu. Stupanj zaštite do maksimalno GRADE 2.

Žičani alarmni sistemi komunikaciju između perifernih uređaja i alarmne centrale koriste žicu. Kod takvih sistema kod gradnje treba predvidjeti instalaciju prema projektu instalatera ili ostaviti cijevi za naknadnu instalaciju ukoliko se klijent naknadno odluči za ugradnju sustava. Kod ovako izvedenih sustava potrebno je manje održavanja koje sam time jeftinije i veza između uređaja je sigurnija. Stupanj zaštite GRADE 3.

Hibridni alarmni sistemi kao što riječ kaže koriste kombinaciju dva prethodno navedena sistema koristeći žičanu i bežičnu tehnologiju za komunikaciju centralne jedinice s perifernim uređajima. Praktični su kod potrebe za dogradnjom postojećih žičanih sustava kad nemamo mogućnosti naknadno provlačiti kablove.

DSC protuprovalni alarmi

AJAX protuprovalni alarmni sistemi

ELMO alarmni sistemi