Potpuna automatizacija

Mono i multi split klima uređaji

Klima uređaj je dizalica topline, odnosno toplinska pumpa za zrak. Služi kao sredstvo hlađenja ili grijanja prostorija. Prilikom izbora klima uređaja, obraća se pozornost na veličinu. Svaki klima uređaj mora biti namijenjen za prostoriju u koju ga se namjerava postaviti. Kako bi se izračunao raspon snage, broj kvadratnih metara se podijeli sa deset. Parametri koji čine razliku između veličine i snage klima uređaja su sljedeći: položaj prostorije, toplinska izolacija kuće ili stana, električni uređaji u prostoriji, broj ljudi koji koriste klimatizirane uređaje, te kvaliteta površina izrađenih od stakla u prostoriji.

Klima uređajiprema svojoj namijeni dijele se prema tipu i broju unutarnjih jedinica. U ovoj kategoriji klima uređaji dijele se na: *uređaje za komercijalnu uporabu (za rad u trgovinama, uredima, kafićima i drugo)

  • Prema tipu unutarnje jednice klima uređaji dijele se na:
  • kanalni
  • zidni
  • stropni (parapetni)
  • kazetni klima uređaj
  • Prema broju unutarnjih jedinica klima uređaji mogu se podijeliti na:
  • multi sustave (jedna vanjska i jedna unutarnja jedinica)
  • single sustave u koje spadaju duali (sastoje se od jedne vanjske i dvije unutarnje jedinice), triali (jedna vanjska i tri unutarnje jedinice), te kvadrali (jedna vanjska i četiri unutarnje jedinice).