Potpuna automatizacija

Sistemi video nadzora

U praksi video nadzor je sustav koji se sastoji od jedne ili više video nadzornih CCTV kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši snimanje i obradu signala dobivenih radom nadzornih kamera na način da se signal  prosljeđuje na zaslon na kojem se može gledati slika dobivena radom kamere ili da uređaj vrši pohranu slike sa jedne ili više kamera. Današnje sisteme video nadzora dijelimo u dvije glavne skupine a to su IP koji koristi mrežnu ili LAN infrastrukturu i analogne HD sisteme (AHD; TVI; CVI) koji koriste koaxialne kablove za prijenos signala tj zamjenjuju stare analogne sustave. Današnji sistemi video nadzora su svi u visokim rezolucijama od minimalno HD720p do 8K Ultra HD.

U današnje vrijeme brzog interneta video nadzor je moguće gledati putem pametnog telefona s bilo lokacije u svijetu.

Posjedujemo licencu za izvođenje sustava tehničke zaštite izdanu od strane MUP-a RH.