Potpuna automatizacija

Audio-video portafonski sistemi

Portafonparlafon ili interkom je uređaj za uspostavljanje govorne veze između posjetitelja na ulazu u zgradu i stanara u stanu. Govorni uređaj u stanu je ujedno i kućno zvono, a neki uređaji imaju i električne brave tako da se preko njih može otvoriti ulazna vrata, ograda, garažna vrata i drugo pritiskom na tipkalo. Portafon može istovremeno služiti i kao interfon, tj. za internu komunikaciju unutar kuće ili zgrade. U tom slučaju ugrađuje se poseban relejni sklop s pripadajućim izvorom napajanja koji pri internom pozivu isključuje vanjsku jedinicu.

U ponudi imamo DVC i HIKVISION audio portafonske ili video portafonske sisteme za stambene zgrade, urede, privatne kuće.