Potpuna automatizacija

Naćini plaćanja i financiranja

American express do 6 rata

American express do 6 rata

 

 

 

 

 

 

Diners do 12 rata

Diners do 12 rata

Grenke leasing Nekoliko pogodnosti za Vaše kupce a naše potencijalne najmoprimce koje možemo istaknuti su: • Financiranje opreme niske vrijednosti (već od 4.000,00HRK) • Brza obrada i bez dodatne dokumentacije za d.o.o. klijenta (odobrenje financiranja do 50.000,00€ u roku od 4h i isporuka opreme isti dan po primitku zahtjeva za financiranje, iznosi od 50.000,00€ u roku od 3-5 dana) • Nije potrebno osiguranje predmeta najma • Bez učešća • Nema promjene u uvjetima financiranja, bez valutne klauzule, fiksno u HRK